Beheer van stortplaatsen verduurzamen

Met de introductie van Duurzaam Stortbeheer (iDS) onderzoeken rijk, provincies en stortplaatsexploitanten een manier om verontreinigingen binnen een stortplaats af te breken en onschadelijk te maken. Als dat lukt, wordt de noodzaak van de huidige eeuwigdurende controle beperkt. Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op en we geven ons probleem niet door aan toekomstige generaties. Ook biedt dit voordelen voor ruimtegebruik, want het terrein van duurzaam beheerde stortplaatsen kan langdurig hergebruikt worden voor andere doeleinden.

Animatie over introductie Duurzaam Stortbeheer (iDS)

Het laatste nieuws

7 november 2023

Storten nodig in een circulaire economie

Het storten van afval zal blijvend een functie hebben in onz..

Lees verder
19 oktober 2022

Werkbezoek gedeputeerde pilotlocatie Kragge

Begin september bracht Anne-Marie Spierings, gedeputeerde v..

Lees verder
18 mei 2022

Tussenevaluatie: onderzoek verloopt voortvarend

Halverwege de tien jaar durende pilot is een tussenevaluatie..

Lees verder

“Samen kijken we hoe we stortplaatsen duurzamer kunnen inrichten”

– Irene Cortenbach, Programmamanager Milieu & Energie Provincie Noord-Brabant

Lees het interview

Meest gestelde vragen

Wat is duurzaam stortbeheer?

We vinden het belangrijk dat zo min mogelijk afval ontstaat. Het afval dat toch ontstaat, moet zoveel mogelijk worden hergebruikt. Als hergebruik niet mogelijk is, dan gaat de voorkeur uit naar verbranding met energieterugwinning. Het resterende afval, waarvoor geen alternatief beschikbaar is, wordt gestort.

In de huidige aanpak wordt een stortplaats zoveel mogelijk waterdicht afgesloten. Het gevolg is dat het afval wordt overgedragen aan toekomstige generaties. Een zorgvuldig beheer van stortplaatsen is dan eindeloos nodig om te voorkomen dat de verontreinigende stoffen buiten de stortplaats komen.

Rijksoverheid, provincies en sector zoeken nu naar een alternatieve wijze van beheer waardoor de nazorg wordt beperkt. Daarvoor zijn zij een programma gestart: introductie Duurzaam Stortbeheer (iDS). In iDS wordt onderzocht of een manier bestaat om de verontreiniging binnen de stortplaats onschadelijk te maken. Dat kan door het toevoegen van water en lucht waarmee biologische afbraakprocessen in de stortplaats worden gestimuleerd. De verontreinigingen in het afval worden zo uitgespoeld, opgevangen en behandeld, of afgebroken of vastgelegd.

Als de uitkomsten van het onderzoek positief zijn dan is er minder tot geen nazorg nodig. Op deze wijze belasten we volgende generaties niet met het beheer van ons afval én besparen we de samenleving forse kosten.

Hoe werkt duurzaam stortbeheer?

Duurzaam stortbeheer werkt volgens biologische processen: het stimuleren en activeren van afbraakprocessen van organisch materiaal in het afvalpakket door het toevoeren van lucht of water in de stortplaats. Door deze afbraak worden verontreinigingen deels afgebroken en vastgelegd aan vaste bestanddelen van het afval. Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat dit kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van het ontstaan van emissies uit de stortplaats. Het is de bedoeling dat de stortplaats daarna minder aandacht nodig heeft. De risico’s voor de bodem en het grondwater worden klein. Dit komt door de afgenomen verontreinigingsgraad van het afval en door de vastlegging van achterblijvende verontreinigingen aan het vaste afval in de stortplaats. De stortplaats kan in dit geval langdurig benut worden voor andere gebruiksfuncties.

Binnen iDS worden deze processen op praktijkschaal toegepast op drie bestaande stortplaatsen in drie provincies: Braambergen in Almere (Flevoland), Kragge II in Bergen op Zoom (Noord-Brabant) en Wieringermeer in Middenmeer (Hollands Kroon, Noord-Holland). Het doel is te onderzoeken in welke mate de verontreinigingen in de stortplaats verminderen of worden vastgelegd.

Waar zijn de pilots?

Het stimuleren en activeren van afbraakprocessen volgens het programma iDS wordt toegepast op drie bestaande stortplaatsen in drie provincies: Braambergen in Almere (Flevoland), Kragge II in Bergen op Zoom (Noord-Brabant) en Wieringermeer in Middenmeer-Hollands Kroon (Noord-Holland). Deze praktijkproef moet duidelijk maken in welke mate de verontreinigingen in de stortplaats verminderen of worden vastgelegd.

Wat zijn de consequenties van de pilot voor omwonenden?

Het onderzoek veroorzaakt geen extra overlast of uitstoot. De stortplaatsen die in aanmerking komen voor het onderzoek zijn afgedekt met een dikke laag grond. Hiermee wordt overlast door geur en het contact met het afval voorkomen. Daarnaast blijven de huidige controles op emissies naar lucht, bodem en grondwater gehandhaafd – zoals dat wettelijk is geregeld.