“Ik hoop dat deze pilot aanleiding geeft tot het aanpassen van het afvalbeleid”

Geert Jan ten Napel - Senior Beleidsmedewerker Duurzaamheid
Provincie Flevoland

“Duurzaamheid heeft alles te maken met het niet afwentelen in tijd en ruimte. Ook al pakken we ons afval goed in, we geven de zorg wel door aan volgende generaties. Het is mooi als we met Duurzaam Stortbeheer die zorg, die hypotheek, kunnen wegnemen.”

Waar hoop je op aan het einde van de pilot?
“Als de resultaten van de drie pilots laten zien dat de maatregelen effect hebben, dat het zin heeft actief het afval aan te pakken, dan is het experiment geslaagd. Hopelijk is ‘het bewijs’ zo goed dat het aanleiding geeft de uitvoering van het afvalbeleid aan te passen.”

Op wat voor manier kan de pilot van meerwaarde zijn voor de toekomst van stortplaatsen?
“Stortplaatsen hebben we nodig ook in een circulaire economie. De ingedikte verontreinigingen uit schoonmaakprocessen moeten ergens worden opgeborgen. Dat moet veilig en controleerbaar gebeuren en dat kost schaarse ruimte. Daarom willen we stortplaatsen, waar kan een extra functie geven, zodat er maatschappelijke waarde wordt gecreëerd.”

Waarom is het zo belangrijk dat meerdere partijen deelnemen aan de pilot?
“Het project iDS is een samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderzoekers. Ieder neemt deel vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid. Dat is heel waardevol voor het proces en het uiteindelijke resultaat.”

Lees ook

Douglas Birtwhistle

Projectleider Bodemsaneringen en Natuurontwikkelingsprojecten
sector Bodem & Groen

Lees het interview

Bert Krom

voormalig voorzitter en initiatiefnemer Stichting Duurzaam Storten
(tot juli 2023)

Lees het interview

Twan Kanen

Hoofd Bedrijfsbureau Mineraal & Storten
Attero

Lees het interview