“Hopelijk komen we tot een duurzame oplossing voor het opslaan van afval”

Twan Kanen - Hoofd Bedrijfsbureau Mineraal & Storten
Attero

“Met behulp van iDS kunnen we hopelijk naar een duurzame oplossing voor het opslaan van afval. Ook in een circulaire economie blijft er voorlopig nog een stroom niet te verwerken afval achter. Veel producten zijn in het verleden niet ontwikkeld om ook hergebruikt te worden. De huidige oplossing van storten is afdekken, maar de afdekking dient regelmatig en eeuwigdurend vervangen te worden. Met Duurzaam Stortbeheer wordt onderzocht of door een versnelde biologische afbraak het afdekken van het stortmateriaal niet meer nodig is.”

Waar hoop je op aan het einde van de pilot?
“Ik hoop dat het afdekken van stortmateriaal na een intensieve behandeling niet meer nodig is en een potentieel bron voor grond- en grondwaterverontreiniging weggenomen is.”

Op wat voor manier kan de pilot van meerwaarde zijn voor de toekomst van stortplaatsen?
“Dat toekomstige generaties zich nog wel bewust zijn dat er stortmateriaal opgeslagen is maar dat dit stortmateriaal geen risico’s geeft voor de omgeving.”

Waarom is het zo belangrijk dat meerdere partijen deelnemen aan de pilot?
“Een stortplaats is een nutsvoorziening. Er zijn en blijven voorlopig stoffen welke nu (nog) niet te verwerken of te hergebruiken zijn. Het is niet alleen een uitdaging voor de stortplaatseigenaar, maar van de hele maatschappij om dit soort stoffen te verminderen. Door met meerdere partijen aan Duurzaam Stortbeheer te werken, worden alle aspecten van deze uitdaging beschouwd. Zowel vanuit technisch oogpunt, maar ook beleidsmatig en juridisch. Uiteindelijk gaat het om het gezamenlijke belang en moet één en ander wettelijk geregeld worden.”

Lees ook

Douglas Birtwhistle

Projectleider Bodemsaneringen en Natuurontwikkelingsprojecten
sector Bodem & Groen

Lees het interview

Geert Jan ten Napel

Senior Beleidsmedewerker Duurzaamheid
Provincie Flevoland

Lees het interview

Bert Krom

voormalig voorzitter en initiatiefnemer Stichting Duurzaam Storten
(tot juli 2023)

Lees het interview