Nieuws / 19 oktober 2022

Werkbezoek gedeputeerde pilotlocatie Kragge

 

Begin september bracht Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Energie, Circulaire Economie en Milieu van de provincie Noord-Brabant, samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bezoek aan pilotlocatie de Kragge II van Attero in Bergen op Zoom.

De Kragge II is één van de drie pilotlocaties van de pilot Duurzaam Stortbeheer. Op pilotlocatie de Kragge II wordt water in de stortplaats gebracht om de biologische afbraakprocessen te stimuleren. “De Kragge II is één van de best gemonitorde stortplaatsen ter wereld. Dit werkbezoek helpt bij het gesprek intern binnen de provincie Noord-Brabant, maar ook met externe partners over het belang van de pilot en de kennis die hier wordt opgedaan”, aldus gedeputeerde Spierings.

Intensieve samenwerking

Binnen de pilot Duurzaam Stortbeheer staat de vraag centraal of stortplaatsen anders beheerd kunnen worden, zodat eeuwigdurende nazorg beperkt blijft. Rijk, provincies Noord-Brabant, Noord-Holland en Flevoland, stortplaatsbeheerders en wetenschappers onderzoeken dat samen in de pilot Duurzaam Stortbeheer. Wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen 20 jaar heeft bewezen dat dit kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van verontreinigingen in een stortplaats. Het gezelschap was onder de indruk van wat er op locatie te zien is en hoe de verschillende organisaties intensief samenwerken om het onderzoek naar duurzaam stortbeheer mogelijk te maken.

Meer nieuws

7 november 2023

Storten nodig in een circulaire economie

Het storten van afval zal blijvend een functie hebben in onze samenleving. Ook de komende decennia ontstaat afval dat niet gerecycled of verbrand kan worden. Dat bergen we veilig e..

Lees verder
18 mei 2022

Tussenevaluatie; onderzoek verloopt voortvarend

Halverwege de tien jaar durende pilot is een tussenevaluatie opgesteld. Hieruit blijkt dat het experiment kans van slagen heeft, zonder negatief effect op het milieu...

Lees verder
5 april 2021

Aanvullend internationaal onderzoek

De Universiteit van Southampton voert op pilotlocatie Kragge een onderzoek uit naar de weerstand in het afvalpakket bij het onttrekken van water en lucht. Op basis van de resultate..

Lees verder