Regelgeving

Het Stortbesluit bodembescherming is van toepassing op de operationele stortplaatsen. Voor iDS is aanpassing nodig van dat besluit. Met de Crisis- en herstelwet (CHW) heeft de regering in 2016 het besluit aangepast voor de locaties waar het onderzoek plaatsvindt.

Wijziging Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodebescherming 3-12-18

pdf / 11741.28kb / plaatsing: 13 februari 2024

Wijziging Uitvoeringregeling Stortbesluit bodembescherming 3-6-16

pdf / 19652.52kb / plaatsing: 3 juni 2016

Besluit inwerkingtreding artikel III 3e tr. CHW 23-5-16

pdf / 275.07kb / plaatsing: 23 mei 2016

Leidraad Bepalen Uitstel Bovenafdichtingen (BUB) voor te verduurzamen stortlocaties 2014

pdf / 16857.95kb / plaatsing: 3 december 2014

Brief minister, beantwoording vragen Tweede Kamer Besluit CHW, 25-11-13

pdf / 5595.63kb / plaatsing: 25 november 2013

Besluit CHW derde tranche, 12-07-12

pdf / 1374.19kb / plaatsing: 12 juli 2012

Brief minister, Nader Rapport, Besluit CHW 10-07-12

pdf / 156080.26kb / plaatsing: 10 juli 2012

Publicatie Eenvoudig Beter in de praktijk, 3e en 4e tr. CHW 06-07-12

pdf / 42958.88kb / plaatsing: 6 juli 2012

Motie Tweede Kamer, VAO, gewijzigde versie, Besluit CHW 16-02-12

pdf / 395.32kb / plaatsing: 16 december 2012

Verslag SO, inbreng kamer, reactie minister, Besluit CHW 06-12-11

pdf / 856kb / plaatsing: 6 december 2011

Brief minister beantwoording SO, Besluit CHW 05-12-11

pdf / 856kb / plaatsing: 5 december 2011

Brief Voorhang Ontwerp Besluit CHW 07-07-11

pdf / 409.59kb / plaatsing: 7 juli 2011

Stortbesluit bodembescherming 2007

pdf / 576.86kb / plaatsing: 6 februari 2007

Uitvoeringsregeling stortbesluit bodembescherming 2007

pdf / 1111.65kb / plaatsing: 6 februari 2007

Richtlijn geohydrologische isolatie van bestaande stortplaatsen 1997

pdf / 22657.95kb / plaatsing: 12 juli 1997

Ontwerp-procedure grondwatermonitoring stortplaatsen 1995

pdf / 52144.2kb / plaatsing: 12 november 1995

Richtlijn onderafdichtingsconstructies voor stort- en opslagplaatsen 1993

pdf / 52839.43kb / plaatsing: 12 februari 1993

Richtlijn drainagesystemen 1993

pdf / 40361.71kb / plaatsing: 12 februari 1993

Nota van toelichting uitvoeringregeling stortbesluit 1993

pdf / 9248.72kb / plaatsing: 12 september 1993

Nota van toelichting stortbesluit 1993

pdf / 9248.72kb / plaatsing: 12 september 1993

Richtlijnen voor dichte eindafwerking 1991

pdf / 20271.06kb / plaatsing: 12 juli 1991

Richtlijn gecontroleerd storten 1985

pdf / 114889.26kb / plaatsing: 12 september 1985

Protocollen afdichtingsfolies voor bodembescherming 1984

pdf / 113197.17kb / plaatsing: 12 december 1984