“De mooiste uitkomst zou zijn dat de verontreiniging binnen de stortplaats onschadelijk is gemaakt”

Hagar Ligtvoet - Hoofd Grondstoffen en Recycling
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

“Stortplaatsen worden aangelegd om decennia mee te kunnen gaan en op zo’n wijze dat mens en milieu al die tijd beschermd worden. We moeten er nu voor zorgen dat stortplaatsen duurzaam beheerd kunnen worden, ook voor toekomstige generaties. IDS kan hier met het onderzoek dat uitgevoerd wordt een belangrijke bijdrage aan leveren.”

Waar hoop je op aan het einde van de pilot?
“De mooiste uitkomst van dit experiment zou natuurlijk zijn dat de verontreiniging binnen de stortplaats na de behandeling onschadelijk is gemaakt. Wat fijn als dit er toe zou leiden dat de bovenafdichting minder vaak, of niet meer vernieuwd hoeft te worden. Dit zou ook betekenen dat de kosten van nazorg lager worden.”

Waarom is het zo belangrijk dat meerdere partijen deelnemen aan de pilot?
“Ik vind het belangrijk dat alle partijen die met een stortplaats te maken hebben, zowel overheden als bedrijven, betrokken zijn bij dit experiment. Door samen te werken kunnen we dit experiment zo soepel mogelijk laten verlopen en ook snel gevolg geven aan de resultaten.”

Lees ook

Douglas Birtwhistle

Projectleider Bodemsaneringen en Natuurontwikkelingsprojecten
Provincie Noord-Holland - sector Bodem & Groen

Lees het interview

Geert Jan ten Napel

Senior Beleidsmedewerker Duurzaamheid
Provincie Flevoland

Lees het interview

Bert Krom

voormalig voorzitter en initiatiefnemer Stichting Duurzaam Storten
(tot juli 2023)

Lees het interview