Locaties

Het onderzoek vindt plaats op drie pilotlocaties. Daarnaast zijn er negen locaties die bij slagen van het onderzoek in aanmerking komen voor duurzaam stortbeheer.

Pilotlocaties

De pilotlocaties zijn de drie stortplaatsen waar in stortvakken het experiment duurzaam stortbeheer wordt uitgevoerd. Deze zijn te vinden in de provincies Noord-Brabant (Bergen op Zoom, stortplaats Kragge II), Noord-Holland (Hollands Kroon, stortplaats Wieringermeer) en Flevoland (Almere, stortplaats Braambergen). Deze drie stortplaatsen zijn ook PDS-locaties.

PDS locaties

Potentieel Duurzaam Stortbeheer (PDS)-locaties zijn stortplaatsen die bij een succesvol verloop van het experiment in aanmerking komen voor duurzaam stortbeheer. Zij krijgen (indien nodig) gedurende de looptijd van het experiment uitstel voor het aanbrengen van een bovenafdichting.

Waar zitten de locaties?

Zweekhorst – Mineralz

Doesburgseweg 16 d
6902 PN Zevenaar

Telefoon: +31 (0)40 – 751 40 00
E-mail: info@mineralz.com
Website: https://www.mineralz.com

Wieringermeer – Afvalzorg

Koggenrandweg 1
1775 RG Middenmeer

Telefoon: +31(0)88 – 801 08 01
E-mail: info@afvalzorg.nl
Website: https://www.afvalzorg.nl

Spinder – Attero

Vloeiveldweg 8
5048TD Tilburg

Telefoon: +31 (0)88 – 550 22 00
E-mail: info@attero.nl
Website: https://www.attero.nl

Nauerna – Afvalzorg

Nauerna 1
1566 PB Assendelft

Telefoon: +31 (0)88 – 801 08 01
E-mail: info@afvalzorg.nl
Website: https://www.afvalzorg.nl

Kragge II – Attero Zuid B.V.

Moervaart 25
4622 RR Bergen op Zoom

Telefoon: +31(0)88 – 550 22 00
E-mail: info@attero.nl
Website: https://www.attero.nl

Haps – Attero

Beijersbos 1
5443 PL Haps

Telefoon: +31 (0)88 – 550 22 00
E-mail: info@attero.nl
Website: https://www.attero.nl

Elhorst/Vloedbelt – Twence

Almelosestraat 3
7625 SC Zenderen

Telefoon: +31 (0)74 – 240 44 44
E-mail: info@twence.nl
Website: https://www.twence.nl

De Sluiner – Attero

Sluinerweg 12
7384 SC Wilp-Achterhoek

Telefoon: +31 (0)88 – 550 22 00
E-mail: info@attero.nl
Website: https://www.attero.nl

Braambergen – Afvalzorg

Kemphaanweg 2
1358 AB Almere

Telefoon: +31(0)88 – 801 08 01
E-mail: info@afvalzorg.nl
Website: https://www.afvalzorg.nl

Bovenveld – Rova

Ommerweg 69
7797 RC Hardenberg

Telefoon: +31 (0)38 – 427 37 77
E-mail: info@rova.nl
Website: https://www.rova.nl

Boeldershoek – Twence

Boldershoekweg 51
7554 RT Hengelo

Telefoon: +31 (0)74 – 240 44 44
E-mail: info@twence.nl
Website: https://www.twence.nl

Boekelerdijk – Sortiva

Boekelerdijk 13 A
1812 LV Alkmaar

Telefoon: +31 (0)88-4721600
E-mail: info@sortiva.nl
Website: https://www.sortiva.nl

“Hopelijk komen we tot een duurzame oplossing voor het opslaan van afval”

– Twan Kanen, Hoofd Bedrijfsbureau Mineraal & Storten Attero

Lees het interview

Meest gestelde vragen

Hoe is de keuze gemaakt voor de pilotlocaties?

De keuze voor de drie pilotstortplaatsen is gebaseerd op technisch-inhoudelijke en organisatorische redenen. Technisch-inhoudelijk gaat het onder meer om het soort afval dat op de stortplaats ligt en de onderafdichting die aan bepaalde eisen moet voldoen. Bovendien mocht de locatie nog geen bovenafdichting hebben. Organisatorisch was van belang dat de exploitant aan het onderzoek wilde deelnemen, bereid was de noodzakelijke investeringen te doen en bij wilde dragen aan de kosten van het onderzoek.

Wat zijn de consequenties van de pilot voor omwonenden?

Het onderzoek veroorzaakt geen extra overlast of uitstoot. De stortplaatsen die in aanmerking komen voor het onderzoek zijn afgedekt met een dikke laag grond. Hiermee wordt overlast door geur en het contact met het afval voorkomen. Daarnaast blijven de huidige controles op emissies naar lucht, bodem en grondwater gehandhaafd – zoals dat wettelijk is geregeld.

Is duurzaam stortbeheer op alle stortplaatsen mogelijk?

Duurzaam stortbeheer zal in de toekomst niet op alle stortplaatsen mogelijk zijn. Daarom wordt duurzaam stortbeheer ingevoerd als extra mogelijkheid naast de bestaande voorschriften die blijven gelden voor stortplaatsen die niet duurzaam te beheren zijn. Als de resultaten van het onderzoek niet succesvol zijn, worden de stortplaatsen volgens het huidige beleid afgedicht en eeuwigdurend onderhouden.