Publicaties

Het onderzoek levert (wetenschappelijke) kennis, expertise maar ook praktijkervaring op. Vanuit iDS delen we die kennis via publicaties en maken we gebruik van de kennis en expertise van anderen.

André G. van Turnhout, Hans Oonk, Heijo Scharff, Timo J. Heimovaara (2020) Optimizing landfill aeration strategy with a 3-D multiphase model, Waste Management 102 (2020) 499–509

plaatsing: 1 februari 2020

André G. van Turnhout, Christian Brandstätter, Robbert Kleerebezem, Johann Fellner, Timo J. Heimovaara (2018) Theoretical analysis of municipal solid waste treatment by leachate recirculation under anaerobic and aerobic conditions, Waste Management 71 (2018) 246–2

plaatsing: 14 januari 2018

Duurzaam stortbeheer; hoe beschermen we de bodem? Pilots beheer stortplaatsen zonder bovenafdichting, Ellen Brand (RIVM), Ton de Nijs (RIVM), Joris Dijkstra (ECN) en Rob Comans (WUR), Bodem (nummer 5) – oktober 2014

pdf / 1155.2kb / plaatsing: 14 oktober 2014

SUSTAINABLE LANDFILLING, IWWG Monograph series, Eds R. Cossu and H.A. van der Sloot, CISA publisher, Padova, Italy

pdf / 408.14kb / plaatsing: 14 september 2023

New Dutch legislation to allow research of natural biodegradation at landfills, W.J. Kattenberg, H.A. van der Sloot, T.J. Heimovaara, 14th International Waste Management and Landfill Symposium op Sardinië, 30 september – 4 october 2013

pdf / 3278.45kb / plaatsing: 14 oktober 2013

Calculating site-specific emission criteria for sustainable landfills, the Dutch approach, J.J. Dijkstra, A. van Zomeren, R.N.J. Comans, E.Brand en J.W. Claessens, 14th International Waste Management and Landfill Symposium op Sardinië, 30 september – 4 october 2013

pdf / 9632.39kb / plaatsing: 4 oktober 2013

Development of emission testing values to assess sustainable landfill management on pilot landfills, Phase 2: Proposals for testing values, National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), may 2014

pdf / 35992.94kb / plaatsing: 6 mei 2014

Handhaafbaarheidstoets op de deelplannen van het project Introductie Duurzaam Stortbeheer, Antea Group, 6 januari 2014

pdf / 8867.47kb / plaatsing: 6 januari 2014

Modernisering en Verduurzaming Stortsector, Financiële Quick Scan, probleemanalyse en formulering onderzoeksvragen en oplossingsrichtingen, Erasumusuniversiteit en FFact, 15 november 2013

pdf / 18134.76kb / plaatsing: 15 november 2013

Methaanreductie bij PDS locaties, Fase 2 potentiële aanvullende reductiemaatregelen, Royal Haskoning DHV, Definitief rapport 28 maart 2014

pdf / 17725.83kb / plaatsing: 28 maart 2014

Analyse NA-factor Ammonium en Chloride, deelonderzoek in het kader van Duurzaam Stortbeheer, Royal Haskoning, 19 oktober 2012

pdf / 43718.69kb / plaatsing: 19 oktober 2012

Policy process of allowing research pilots for sustainable emission reduction at landfills in The Netherlands, W.J. Kattenberg en T. Heimovaara, Sardinie 2011

pdf / 645.4kb / plaatsing: 7 oktober 2011

Stortgasemissies Duurzaam Stortbeheer, eindraport, ECOFYS, juni 2011

pdf / 2207.87kb / plaatsing: 20 juni 2011

Ontwikkeling toetswaarden voor pilotstortplaatsen Duurzaam Stortbeheer, Fase 1, een inventarisatie, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Energiecentrum Nederland (ECN), april 2011

pdf / 28443.29kb / plaatsing: 14 april 2011

Economische Verkenning, Introductie Duurzaam Stortbeheer, inzicht in de economische effecten en het besparingspotentieel, Erasmusuniversiteit en FFact, 17 januari 2011

pdf / 9999.98kb / plaatsing: 17 januari 2011

De Toekomst van de Stortsector: op weg naar 2030, Scenarioverkenning, probleemanalyse en oplossingsrichtingen, Erasmusuniversiteit en FFact, 26 november 2010

pdf / 18016.66kb / plaatsing: 26 november 2010