Projectstukken

Om het project iDS uit te voeren zijn met de deelnemende partners afspraken gemaakt over de te zetten stappen. De voortgang van het project wordt tussentijd gemonitord.

Tussenevaluatie Duurzaam Stortbeheer, januari 2022

pdf / 10528.94kb / plaatsing: 14 januari 2022

Voortgangsrapportage Braambergen tot 1 maart 2021

pdf / 36174.88kb / plaatsing: 30 juli 2021

Voortgangsrapportage Wieringermeer tot 1 maart 2021

pdf / 25101.38kb / plaatsing: 28 juli 2021

Voortgangsrapportage iDS Kragge tot 1 april 2021

pdf / 61901.16kb / plaatsing: 1 september 2021

Project plan Sustainable Landfill Management De Kragge 2 (ENG)

pdf / 19712.33kb / plaatsing: 14 november 2015

Project plan Sustainable Landfill Management Braambergen (ENG)

pdf / 22173.91kb / plaatsing: 14 november 2015

Green Deal Duurzaam Stortbeheer, oktober 2015

pdf / 6555.5kb / plaatsing: 14 oktober 2015

Handreiking Gebruik Emissietoetswaarden, in het kader van Introductie Duurzaam Stortbeheer, ministerie van IenM, eindrapport 10 januari 2014

pdf / 24880.42kb / plaatsing: 10 januari 2014

Deelplan van Aanpak Verduurzamingspilot op stortplaats Wieringermeer, Vereniging Afvalbedrijven, versie december 2014

pdf / 24546.78kb / plaatsing: 14 mei 2014

Deelplan van Aanpak Verduurzamingspilot op stortplaats Braambergen, Vereniging Afvalbedrijven, versie december 2014

pdf / 24393.69kb / plaatsing: 14 december 2014

Deelplan van Aanpak Verduurzamingspilot op stortplaats De Kragge 2, Vereniging Afvalbedrijven, versie april 2015

pdf / 25482.27kb / plaatsing: 14 april 2015

Integraal Plan van Aanpak Introductie Duurzaam Stortbeheer op praktijkschaal, Vereniging Afvalbedrijven, eindconcept mei 2014

pdf / 13928.97kb / plaatsing: 20 mei 2014

Basisrapport Conceptueel Model, Hypotheses en strategie voor procesmonitoring, opzet van het nul-onderzoek, 3 december 2012

pdf / 12087.48kb / plaatsing: 3 december 2012