Adviezen

Binnen iDS is het belangrijk om verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de uitstoot van emissies, het bodemgebruik en het bodembeheer te monitoren. Tijdens het onderzoek vragen we waar nodig advies van specialisten op verschillende onderdelen.