“Toekomstige milieurisico’s voor volgende generaties minimaliseren”

Heijo Scharff - Adviseur (volledige looptijd betrokken bij iDS)

“De huidige stortplaatsregels gaan uit van milieubescherming door isolatie van het afval van de omgeving. Geen enkel menselijk bouwwerk heeft echter het eeuwige leven. Daarom is het logisch dat die isolatie periodiek vervangen moet worden. Dat heeft als nadeel dat het toekomstige generaties voor eeuwig opzadelt met de problemen die onze generatie veroorzaakt. Het is beter als we de toekomstige milieurisico’s voor volgende generaties minimaliseren. iDS wil daar een duurzame bijdrage aan te leveren.”

Waar hoop je op aan het einde van de pilot?
“De huidige regels blijven noodzakelijk voor die stortplaatsen waar een iDS-aanpak niet mogelijk is. Ik hoop op een resultaat dat voldoende is om, in aanvulling op de huidige regels, nieuwe regels op te stellen om actief de emissies van stortplaatsen te verlagen. Ook hoop ik dat het mogelijk is om waar nodig, nog openstaande vragen verder te onderzoeken.”

Op wat voor manier kan de pilot van meerwaarde zijn voor de toekomst van stortplaatsen?
“In de eerste plaats dat stortplaatsen daadwerkelijk minder milieurisico’s met zich meebrengen. Volgens het huidige beleid gelden voor alle stortplaatsen dezelfde isolatie-eisen. Dat betekent dat toekomstige emissies minimaliseren, door na te denken over selectieve acceptatie van afval en de opbouw van het afvalpakket, nu niet op de agenda staan. Als de resultaten van de pilots in nieuwe regels omgezet worden, verandert dit en kan nog een extra slag geslagen worden.”

Waarom is het zo belangrijk dat meerdere partijen deelnemen aan de pilot?
“Alle partijen hebben een specifieke rol in het experiment. Het is complexe materie. Daarom is het belangrijk dat het project breed gedragen wordt. Door actieve deelname van alle betrokken partijen, van ministerie en wetenschap tot exploitant, is het mogelijk al tijdens het traject verschillende zienswijzen op ontwikkelingen een plek te geven. Zo wordt het nog meer een gezamenlijk experiment en is het makkelijker aan het einde van het experiment gezamenlijk een nieuwe fase te starten.”

Lees ook

Douglas Birtwhistle

Projectleider Bodemsaneringen en Natuurontwikkelingsprojecten
sector Bodem & Groen

Lees het interview

Geert Jan ten Napel

Senior Beleidsmedewerker Duurzaamheid
Provincie Flevoland

Lees het interview

Bert Krom

voormalig voorzitter en initiatiefnemer Stichting Duurzaam Storten
(tot juli 2023)

Lees het interview