Planning

Pionierswerk en innovatie laten zich niet in een strak tijdpad dwingen. Zorgvuldigheid en kwaliteit gaan in dit technisch complexe programma voor snelheid. Daarom is in 2023 besloten de pilot met vier jaar te verlengen tot 2030.

De provincies Noord-Holland, Noord-Brabant en Flevoland, IPO, brancheorganisaties, betrokken bedrijven en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben in 2015 de haalbaarheid van het experiment positief beoordeeld. Op 6 oktober 2015 is de de Green Deal Duurzaam Stortbeheer ondertekend en in 2017 is de langjarige pilot gestart. In 2021 heeft de tussentijdse evaluatie duidelijk gemaakt dat het project kans van slagen heeft, zonder negatief effect op het milieu. De gewenste processen, zoals de uitspoeling van verontreinigingen en natuurlijke afbraak/stabilisatie van organisch materiaal zijn in gang zijn gezet. Hiermee staan de seinen op groen voor de tweede helft van de pilot.

Het programma iDS bestaat uit vier projecten.

  • Green Deal Duurzaam Stortbeheer (GDS): dit project bevat alle voorbereidingen en aanpassingen in de regelgeving. In oktober 2015 is de Green Deal getekend;
  • Uitvoering Duurzaam Stortbeheer (UDS): dit is de fysieke start en de daadwerkelijke uitvoering van het onderzoek in de drie pilotstortplaatsen;
  • Verificatie Duurzaam Stortbeheer (VDS): dit project bestaat uit het (tussentijds) toetsen van de resultaten van het onderzoek. In 2021 heeft de tussenevaluatie plaatsgevonden;
  • Regelgeving Duurzaam Stortbeheer (RDS): als het onderzoek succesvol wordt afgerond zijn aanpassingen van de wet- en regelgeving nodig.