Achtergrondinformatie

Hier zijn alle relevante stukken van het project Duurzaam Stortbeheer te vinden, evenals verhalen van bij het project betrokken personen.

Verhalen

Verschillende mensen vanuit verschillende organisaties werken samen om het onderzoek naar duurzaam stortbeheer mogelijk te maken. Ontdek de mensen achter onze samenwerking.

Lees verder

Regelgeving

Voor iDS is aanpassing nodig van het Stortbesluit bodembescherming. Met de Crisis- en herstelwet (CHW) heeft de regering het besluit aangepast voor de locaties waar het onderzoek plaatsvindt.

Lees verder

Projectstukken

Om het project iDS uit te voeren zijn met de deelnemende partners afspraken gemaakt over de te zetten stappen. De voortgang van het project wordt tussentijd gemonitord.

Lees verder

Publicaties

Het onderzoek levert (wetenschappelijke) kennis, expertise maar ook praktijkervaring op. Vanuit iDS delen we die kennis via publicaties en maken we gebruik van de kennis en expertise van anderen.

Lees verder

Adviezen

Binnen iDS is het belangrijk om verschillende factoren, zoals o.a. de uitstoot van emissies, het bodemgebruik en het bodembeheer te monitoren. Tijdens het onderzoek vragen we waar nodig advies van specialisten op verschillende onderdelen.

Lees verder