“De pilot iDS is uniek in de wereld”

Douglas Birtwhistle - Projectleider Bodemsaneringen en Natuurontwikkelingsprojecten
sector Bodem & Groen

“Normaal gesproken wordt een afvalstortplaats volledig geïsoleerd. Dit is een hele veilige manier van afvalbeheer. Het nadeel van deze werkwijze is dat deze stortplaatsen eeuwigdurend moeten worden beheerd en gecontroleerd. Binnen duurzaam stortbeheer onderzoeken we of dit anders kan. We voegen achtereenvolgens water en lucht toe om de biologische afbraakprocessen van de schadelijke stoffen in het afval te stimuleren. Uit eerdere kleinschalige onderzoeken is gebleken dat deze technieken een aanzienlijk effect hebben op het verlagen van het emissiepotentieel van afval. De pilot iDS is een uniek experiment in de wereld doordat we op een schaal ter grootte van enkele stortvakken met deze technieken aan de gang te gaan.”

Waar hoop ik op aan het einde van de pilot?
“Sowieso levert de pilot veel wetenschappelijk inzicht in de afbraakprocessen die in het stortmateriaal plaatsvinden en hoe we die optimaal kunnen beïnvloeden met de toegepaste techniek. Dat is nu al de conclusie na de eerste jaren van het experiment. Er zullen uiteraard nog voldoende uitdagingen blijven om voor alle verontreinigende stoffen uit het stortmateriaal aan het einde van de pilot de emissietoetswaarden te halen. Wellicht zal dat betekenen dat er toch aanvullende isolatiemaatregelen noodzakelijk blijven voor een bepaalde periode na het verduurzamingsproces. Of dat aanvullende technieken voorschreven blijven om dit te beheersen. Ik hoop in ieder geval dat we daar aan het einde van de pilot duurzaam stortbeheer op meer plekken kunnen uitvoeren, eventueel hetzij met aanvullende maatregelen.”

Op wat voor manier kan de pilot van meerwaarde zijn voor de toekomst van stortplaatsen?
“Ik beschouw het als een grote milieuwinst als we aan het einde van de pilot zien dat de schadelijke stoffen zodanig zijn afgebroken dat de stortplaatsen minder ingrijpende nazorg vereisen. Dat scheelt ook kosten, die uiteindelijk door de samenleving moeten worden opgebracht.”

Waarom is het zo belangrijk dat meerdere partijen deelnemen aan de pilot?
“Het is belangrijk om een breed draagvlak te hebben bij een project waar alle partijen hun voordeel bij hebben wanneer dit experiment slaagt. Vooropgesteld de samenleving, maar ook de overheden, branchebedrijven en de wetenschap zijn allemaal gebaat ofwel bij de uitvoering van het experiment, dan wel bij het slagen hiervan.”

Lees ook

Geert Jan ten Napel

Senior Beleidsmedewerker Duurzaamheid
Provincie Flevoland

Lees het interview

Bert Krom

voormalig voorzitter en initiatiefnemer Stichting Duurzaam Storten
(tot juli 2023)

Lees het interview

Twan Kanen

Hoofd Bedrijfsbureau Mineraal & Storten
Attero

Lees het interview