“Het gaat erom dat we de risico’s van ons handelen niet naar volgende generaties doorschuiven”

Bert Krom - voormalig voorzitter en initiatiefnemer Stichting Duurzaam Storten
(tot juli 2023)

“iDS is belangrijk omdat we door te verduurzamen de milieurisico’s van stortplaatsen tijdens onze generatie al maximaal reduceren. Het gaat erom dat we de risico’s van ons handelen niet naar volgende generaties doorschuiven. Daarnaast is de huidige wetgeving gericht op afspraken rondom eeuwigdurende nazorg die wij als maatschappij nooit zo lang kunnen garanderen.”

Waar hoop je op aan het einde van de pilot?
“Ik hoop dat we met de gekozen aanpak en tussentijdse verbeteringen een mate van verduurzaming bereiken waarmee de restrisico’s minimaal zijn en de nazorgverplichtingen aanzienlijk verminderd kunnen worden.”

Op wat voor manier kan de pilot van meerwaarde zijn voor de toekomst van stortplaatsen?
“Stortplaatsen zijn nog lang nodig. Als we de restrisico’s van storten minimaliseren wordt de maatschappelijke acceptatie ook groter.”

Waarom is het zo belangrijk dat meerdere partijen deelnemen aan de pilot?
Voor het maatschappelijk draagvlak is het belangrijk dat we dit met meerdere partijen doen. Ook voor algemene bekendheid bij betrokken overheden is het belangrijk, zodat de resultaten (als de doelen worden behaald) in nieuwe wetgeving en vergunningen kan worden meegenomen. Ook voor financiering van dit langdurige en kostbare experiment is het prettig dat we dit met meerdere partijen doen.”

Lees ook

Douglas Birtwhistle

Projectleider Bodemsaneringen en Natuurontwikkelingsprojecten
sector Bodem & Groen

Lees het interview

Geert Jan ten Napel

Senior Beleidsmedewerker Duurzaamheid
Provincie Flevoland

Lees het interview

Twan Kanen

Hoofd Bedrijfsbureau Mineraal & Storten
Attero

Lees het interview