Nieuws / 20 december 2018

Nieuwe locaties beschikbaar voor duurzaam stortbeheer

Recent is wederom aan een aantal stortlocaties uitstel verleend voor het aanbrengen van een bovenafdichting. Volgens de regelgeving zijn stortplaatsen verplicht om dertig jaar na de aanleg van de onderafdichting een bovenafdichting aan te leggen. Stortplaatsen die in beginsel geschikt zijn voor duurzaam stortbeheer, kunnen in afwachting van de resultaten van de pilots naar duurzaam stortbeheer uitstel hiervoor krijgen.

Op basis van een aantal criteria krijgt een stortplaats dan de kwalificatie Potentieel Duurzaam Stortbeheer-locatie (PDS-locatie). Dit is met de Ministeriële Regeling die begin december is gepubliceerd, geregeld voor de locaties Bovenveld in Hardenberg, Sortiva in Alkmaar en een uitbreiding van De Sluiner in Voorst. In een eerdere Ministeriële Regeling zijn reeds tien locaties aangewezen als PDS-locatie.

De pilots op twee locaties van Afvalzorg (Braambergen en Wieringermeer) en een locatie van Attero (Kragge II) verlopen goed. Op de locaties Braambergen en Wieringermeer wordt met beluchting gewerkt. Op Kragge wordt vanwege een andere samenstelling van het afvalpakket op dit moment alleen gespoeld. In een later stadium wordt hier ook met beluchting gewerkt.

Meer nieuws

7 november 2023

Storten nodig in een circulaire economie

Het storten van afval zal blijvend een functie hebben in onze samenleving. Ook de komende decennia ontstaat afval dat niet gerecycled of verbrand kan worden. Dat bergen we veilig e..

Lees verder
19 oktober 2022

Werkbezoek gedeputeerde pilotlocatie Kragge

Begin september bracht Anne-Marie Spierings, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, samen met het ministerie van IenW een bezoek aan pilotlocatie de Kragge II van Attero in ..

Lees verder
18 mei 2022

Tussenevaluatie; onderzoek verloopt voortvarend

Halverwege de tien jaar durende pilot is een tussenevaluatie opgesteld. Hieruit blijkt dat het experiment kans van slagen heeft, zonder negatief effect op het milieu...

Lees verder